Dans Coaching IndividueelLife CoachingCursussen Dans Coaching
Dans Coaching Individueel
Rugproblemen? RSI? Andere lichamelijke klachten?
Gestresst? Weinig fut of een zinloos gevoel?

Door individuele sessies Dans Coaching komt hier beweging in. Uw natuurlijke beweging krijgt de ruimte.Als ervaringsdeskundige in rugproblemen, heeft Jaap van Manen zich  toegelegd op mensen met rug- en aanverwante klachten. Hij deelt de visie van Dr.John E. Sarno (zie verder Links), die meent dat de oorzaak van deze klachten vaak ligt in het onderdrukken van emoties. De pijn die deze klachten veroorzaken, is echt, maar niet zozeer uitdrukking, als wel afleiding van woede, verdriet of minderwaardigheidsgevoelens. Op het moment dat een dergelijk gevoel naar boven dreigt te komen, krijgt u pijn, zodat dat gevoel niet bewust wordt. De oplossing van deze Amerikaanse revalidatiearts en professor is niet, dat u die pijn voelt, maar dat u zich realiseert dat emoties weggeduwd worden.

Kom in beweging en voel!
Veel mensen weten niet of nauwelijks wat ze voelen of voelen teveel tegelijkertijd. Zij zijn het contact met hun innerlijk kwijt. Beweging en emotie zijn nauw met elkaar verbonden. Iemand krimpt ineen van angst of springt van blijdschap een gat in de lucht. Als u beweegt, komt u snel in contact met uw gevoel en in dans gaat u er dieper op in. Dans bezit een transformerende kracht, zodat u kunt ervaren dat er kracht onder  woede zit, dat verdriet mededogen in zich heeft en dat angst alertheid in zich draagt.

Resultaten
In Dans Coaching wordt u aangesproken op uw fysieke, emotionele en creatieve vermogens. In een sessie wisselen gesprek en dans elkaar af. Muziek wordt als inspiratiebron gebruikt.

Blokkades worden overwonnen, doordat lichaam en geest meer doorstromen. U komt meer in uw kracht,  en neemt de ruimte in, die u nodig heeft. Met als resultaat: een evenwichtiger mens, met minder stress en rugpijn en méér energie!

Vrouw,
in 3e
levensfase:
Door dans komen mijn emoties los. Dat voelt als een bevrijding. Mijn leven heeft meer kleur gekregen, omdat ik er nu ook emotioneel insta. Jaap’s fijnzinnige afstemming geeft me de ruimte dit te laten gebeuren.


Life Coaching
Is het evenwicht tussen werk en privé zoek? Vliegt u van het één naar het ander? Gaat u met tegenzin naar uw werk? Life Coaching is een discipline, waarin elementen uit de zakelijke - en sportwereld verbonden worden met persoonlijke ontwikkeling. Deze methode van coaching heeft een specifieke structuur, die gericht is op verschillende terreinen van uw leven, zoals carrière, gezondheid en vrijetijdsbesteding. Uitgangspunten zijn: ‘self-directed’ leren, oplossingen (niet oorzaken), positieve feedback en grotere uitdagingen dan u normaliter gewend bent aan te gaan. Een coachingstraject duurt meestal 3 maanden, met elke week een sessie aan de telefoon of in een persoonlijke ontmoeting.

Life Coaching is voor ieder, die haar/zijn carrière een impuls wil geven of het gezinsleven en huishouden goed georganiseerd wenst. Ook kunt u uw gezondheid optimaliseren, uw creativiteit ontdekken, dan wel uw relaties verbeteren.

De eerste sessie is gratis en zonder enige verplichting.

Zie ook: Organisaties, Life Coaching.

Vrouw,
stemdocente,
55 jaar:
Coaching schept in- en overzicht, waardoor ik focus op belangrijke zaken. Jaap luistert en volgt met veel geduld en schept een kader, die mij aanzet tot handelen.


Cursussen Dans Coaching
Dans Coaching komt voort uit dansexpressie, een eigentijdse dansstijl, die makkelijk toegankelijk is voor allerlei mensen in verschillende settings. Daarbij gaat het niet om techniek of het aanleren van passen,  maar om exploratie en improvisatie. Cursisten ontdekken met de mogelijkheden van hun lichaam  – of dat nu klein, groot, dik, dun, soepel, stijf, oud of  jong is – op welke wijze zij (denk)beelden, gevoelens, verhalen of muziek tot uitdrukking brengen.  Dans als creatieve proces. Dans Coaching legt de nadruk op uw persoonlijke ervaring en ontwikkeling. Afhankelijk van de cursisten is het doel: (dans)plezier, fysieke ontwikkeling, sociale vaardigheden, fysiek-mentaal bewustzijn, emotionele of spirituele ontwikkeling; veelal is het een combinatie van deze verschillende doelen.In een cursus Dans Coaching wordt meestal vanuit een thema gedanst. MOBILE gaf reeds veel cursussen rond de 4 oerelementen: aarde, water, vuur en lucht;  rond de 5 zintuigen: kijken, luisteren, voelen, ruiken en proeven; en rond de 7 chakra’s. Ook is biografisch onderzoek in dans een gewaardeerd thema. Daarnaast kan ook een groep beslissen naar aanleiding waarvan er bewogen wordt.

Liesbeth,
22 jaar:
Waanzinnig hoeveel je ontdekt, als je een thema in beweging omzet! Spannend en
uitdagend om je eigen emotionele, creatieve, interactieve en fysieke mogelijkheden te onderzoeken.

Valmiki
35 jaar:
I learnt how to experience sadness, anger and fear inside me, three feelings I found very difficult to face in daily life. Amazing that it was possible to translate all my senses into a dance…
I discovered that I associate a lot of feelings in the form of taste.